SOS

PODPOŘTE MOŘSKÉ REZERVACE

 

Support ocean sanctuaries
Ask the world's leaders to support ocean sanctuaries at the united nations
   
 
 have joined so far. The target is .

Naše oceány potřebují vaši pomoc proti ničivým silám nadměrného rybolovu, těžby ropy, znečištění a klimatických změn. Globální síť mořských rezervací vrací zpět život do našich oceánů a vytváří bezpečné útočiště pro mořské živočichy.

Vyšlete volání SOS: Vyzvěte světové vůdce, aby podporovali vznik sítí rezervací v Organizaci spojených národů.