Včely by jedy zakázali, ale nevedia to povedať.

Pomôžte nám ich chrániť.

Včely hynú. Jedným z faktorov, ktorý za to môže, sú pesticídy - chemikálie, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve proti škodcom. Ak nezačneme konať, deti našich detí budú pri zmienke o včielke Maji len nechápavo pozerať. Pesticídy sa však dostávajú aj na náš tanier a touto chémiou dobrovoľne kŕmime seba aj naše deti. Zmeňte to spolu s nami a urobme zo Slovenska progresívnu krajinu, ktorá vie pestovať zdravo, šetrne, bez chémie a s úctou k včelám.

Čo je cieľom petície?

Aké sú naše požiadavky a čo chceme dosiahnúť?

Súčasný zákaz troch neonikotínoidov nie je úplný a nevzťahuje sa na všetky plodiny. Navyše niektoré členské štáty Európskej únie si presadili výnimku, čo im nedávno umožnilo napr. vo Veľkej Británii použiť tieto nebezpečné látky na ošetrenie repky alebo nimi v Bulharsku ošetrovať kukuricu a slnečnice.

Našou verejnou výzvou preto žiadame:
  • aby Slovensko obmedzilo používanie neonikotínoidov. Zároveň chceme, aby ministerstvo pôdohospodárstva obmedzilo v budúcnosti aj ďalšie nebezpečné pesticídy, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie alebo pre ľudské zdravie.

  • aby Slovensko nepovoľovalo výnimky na látky, ktoré sú na európskej úrovni zakázané.

  • aby Slovensko prepracovalo svoj Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov tak, aby spĺňal požiadavky EÚ a aby stanovil konkrétne a merateľné ciele na riešenie našej závislosti od pesticídov.

Čo sú pesticídy a akú hrozbu predstavujú?

Aké rôzne druhy pesticídov poznáme?

Čo sú neonikotínoidy a ako veľmi škodia včelám?

Ako sme pesticídom vystavení?

Aký problém majú včely? Týka sa to aj včiel na Slovensku?

Prečo sa rozhodla EÚ obmedziť použitie neonikotínoidov?

Ako hlasovalo Slovensko a ďalšie krajiny?

Ktorými krajinami sa môžeme inšpirovať?

Ako inak môžem ešte včelám pomôcť?