Táto výzva je už ukončená. Aktuálne petície a výzvy nájdete na www.greenpeace.sk.