Dowiedz się więcej o delfinach

Zamknij

Delfiny, wraz z innymi waleniami, uznawane są za jedne z najinteligentniejszych ssaków. Choć rząd waleni, obejmujący podrzędy zębowców i fiszbinowców, nie jest blisko spokrewniony z naczelnymi (ich najbliższymi krewniakami są hipopotamy), więc zdolności umysłowe tych morskich ssaków musiały wyewoluować niezależnie od naszej, ale ocenia się, że są one na tym samym poziomie jak u szympansów i ptaków krukowatych, czyli największych intelektualistów królestwa zwierząt. Wprawdzie trudno jest mierzyć inteligencję, nie tylko u zwierząt, wiadomo jednak, że różni przedstawiciele delfinowatych (rodzina zębowców obejmująca kilkadziesiąt gatunków, włącznie z orkami, delfinami butlonosymi itp.) posiadają samoświadomość (tzn. wiedzą, że widoczne w lustrze osobniki to one same), a ponadto zdolne są do wymyślania i wzajemnego uczenia się skomplikowanych technik kooperatywnego polowania, a także zabaw. Ponadto, delfinowate są bardzo towarzyskie, a zwłaszcza matki z ich potomstwem łączą więzi trwające całe życie. Znane są przypadki autentycznej żałoby wtedy, gdy więzi takie zostaną gwałtownie zerwane.

Z ich silnymi więziami i instynktami społecznymi ściśle wiąże się wysoka empatia, przejawiająca się wzajemną pomocą, która wcale nie ogranicza się tylko do przedstawicieli własnego gatunku. Dlatego delfiny nie tylko adoptują czasem młode innych gatunków, ale też regularnie pomagają np. tonącym ludziom. W wielu miejscach świata dzikie stada delfinów współdziałają z rybakami przy połowach.

Pod wieloma względami, zarówno dobrymi jak i nie, delfiny są do nas podobne (poza człowiekiem tylko u delfinów stwierdzono na przykład zachowania, które trudno jest interpretować inaczej niż zabójstwa dla przyjemności), ale ich świat jest zupełnie od naszego inny. Delfiny żyją w prawdziwie trójwymiarowej przestrzeni, w której orientują się za pomocą niezwykle precyzyjnego zmysłu echolokacji. Jego rozdzielczość jest tak wysoka, że poszczególni członkowie stada potrafią dostrzec złamaną kość u współtowarzysza, a nawet obserwować rozwój młodego rozwijającego się w ciele samicy!

Można sobie tylko wyobrazić, czym dla tych przyzwyczajonych do ogromnych przestrzeni i nieustannych wędrówek ssaków jest zamknięcie w ograniczonej objętości basenu. Echo ich sonaru odbijające się od ścian z każdej strony można porównać do nieustannego, silnego światła nieustannie działającego na nasze oczy. Nic dziwnego, że znane są przypadki popełniania przez przebywające w niewoli delfiny samobójstw, a także ataków na opiekunów: uwięzione delfiny po prostu i dosłownie tracą zmysły.

Dr Mikołaj Golachowski

Razem możemy zatrzymać budowę delfinarium w Mszczonowie

Razem możemy zatrzymać budowę pierwszego w Polsce delfinarium

Dołącz do protestu - podpisz apel do władz Mszczonowa o niewydawanie pozwolenia na budowę delfinarium!

Podpisując apel, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb kampanii przeciwko budowie delfinarium w Mszczonowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z późn. zm.). Jeśli nie chcesz być w przyszłości informowany/a o tej ani o innych kampaniach Fundacji Greenpeace Polska odznacz pole poniżej:
   

Gmina Mszczonów rozważa wydanie zgody na budowę pierwszego w Polsce delfinarium.

Delfiny są niezwykle inteligentnymi i wrażliwymi zwierzętami, a trzymanie ich w niewoli w niewielkich basenach to tortura. W naturze mogą dożyć nawet 50 lat, jednak w niewoli, w związku ze stresem i złymi warunkami, zwykle przeżywają zaledwie kilka lat.

Dołącz do protestu przeciwko powstaniu delfinarium w Mszczonowie. Razem mamy szansę powstrzymać tę haniebną inicjatywę.

Wszystkie podpisy przekażemy Ministerstwu Środowiska, inwestorom i władzom gminy.

Dowiedz się więcej o delfinach Co jeszcze możesz zrobić