Przeczytaj opinie naukowców

Zamknij

Państwowa Rada Ochrony Przyrody:

Polski nie stać na bezpowrotną utratę tego, czego nie posiada już prawie żaden inny naród europejski – pozostałości pierwotnego lasu naturalnego. Priorytetem ochrony i zarządzania zasobami Puszczy powinno być zachowanie jej naturalnego charakteru i ciągłości możliwie jak najmniej zakłóconych procesów ekologicznych i ewolucyjnych.
(...)
Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła przekonanie, że propozycje zmian zapisów Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża, zawarte w propozycji aneksu przedstawionej do konsultacji społecznej przez RDLP w Białymstoku, są nie do przyjęcia.
(więcej »)

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek
Komitet Ochrony Przyrody PAN:


Próba kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża nie znajduje uzasadnienia; wręcz odwrotnie, działania takie nie tylko uderzają w cele i kształt ochrony tego obiektu, podważają społeczne zaufanie do służb leśnych, jako odpowiedzialnych zarządców przyrodniczego skarbu narodowego, którym jest Puszcza Białowieska, ale mogą również prowadzić do utraty przez Rzeczpospolitą Polską wiarygodności i prestiżu na arenie międzynarodowej.
(więcej »)

Powstrzymajmy niszczenie Puszczy Białowieskiej! Powstrzymajmy niszczenie Puszczy Białowieskiej!

Powstrzymajmy niszczenie Puszczy Białowieskiej!

Podpisz apel do premier Beaty Szydło. Pomóż ocalić Puszczę:

Apelujemy, aby rząd jak najszybciej podjął działania, które chronić będą całą Puszczę Białowieską w sposób, na jaki to wyjątkowe miejsce zasługuje.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Podpisując apel, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fundację Greenpeace Polska danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb kampanii na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Jeśli nie chcesz w przyszłości dostawać informacji o tej ani o innych kampaniach Greenpeace, odznacz pole poniżej:
   
Więcej informacji »

Do Premier Beaty Szydło:

Pani Premier,
Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce - ostatni w Europie nizinny las o charakterze naturalnym, który jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać nigdzie indziej. Można na jej terenie zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę. Dlatego należy traktować ją w wyjątkowy sposób - jest częścią naszego dziedzictwa narodowego i razem musimy zrobić wszystko, żeby ją chronić. Mamy tylko jedną Puszczę Białowieską - i nie da się jej zastąpić!

Minister Środowiska podjął decyzję, która grozi tym, że Puszcza Białowieska zostanie zniszczona i zmieni się w plantację drzew. Akceptując aneks do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, minister umożliwił wielokrotne zwiększenie wycinki, a tym samym złamał umowę społeczną z 2012 roku, która oparta została na rozwiązaniach zaproponowanych przez zespół ds. Puszczy przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Pretekstem do takiej wycinki jest “walka z kornikiem drukarzem” - jednak kryje się za nią motyw ekonomiczny. A przecież Puszczy Białowieskiej nie można przeliczać na złotówki, ani na metry sześcienne drewna do pozyskania. To wyjątkowy ekosystem, który radzi sobie doskonale od tysięcy lat bez ingerencji człowieka. Swój sprzeciw wobec zwiększenia wyrębu Puszczy wyraziły najwybitniejsze autorytety naukowe i instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody, m. in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego i wiele wydziałów przyrodniczych czołowych polskich uniwersytetów.

Dodatkowo zwiększenie wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej, w tym wycinka w 100-letnich i starszych drzewostanach, jest niezgodne z zasadami jej ochrony jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także może spowodować wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce.

Decyzja o zwiększeniu wyrębu drzew, którą podjął Minister Środowiska to pod każdym względem fatalne posunięcie i krok w kierunku nieodwracalnego zniszczenia Puszczy. Dlatego apelujemy, aby Pani rząd jak najszybciej podjął działania, które chronić będą całą Puszczę Białowieską i jej naturalne procesy biologiczne, w które nie powinien ingerować człowiek.