Protejează cele mai vaste păduri virgine din zona temperată a Uniunii Europene

#ÎmpreunăPentruPădurileRomâniei

Cele mai vaste păduri virgine și cvasivirgine din zona temperată se găsesc în Carpații românești. Acestea sunt un rezervor de biodiversitate și adăpostesc floră și faună unice (33.000 de specii), cea mai mare populație de urși din Europa, specii rare și endemice și carnivore mari, precum râsul sau lupul.

România este însă o țară a fagilor, având de asemenea cele mai întinse păduri virgine și cvasivirgine de fag din Uniunea Europeană. Unicitatea acestor ecosisteme a fost recunoscută prin acordarea statutului de patrimoniu mondial UNESCO pădurilor de fag din Slovacia, Ucraina și Germania. Opt păduri de fag din România vor fi de asemenea înscrise ca situri UNESCO, completându-se astfel un prețios patrimoniu natural european.

Totuși, până în prezent 80% din pădurile lumii au fost degradate sau distruse. Trebuie să protejăm ceea ce a rămas din aceste ecosisteme extraordinare, mai ales aceste ultime refugii ale biodiversității în care natura continuă să existe în forma ei cea mai pură.

Persoane care cer protejarea pădurilor României:

   
   

Sprijină protejarea celor mai vaste păduri virgine din zona temperată și o administrare responsabilă a pădurii.