Кажете на МЗХ и БАБХ: НЕ на неоникотиноидите!

Неоникотиноидните пестициди трябва да бъдат напълно и окончателно забранени!

Пчелите и другите опрашители не са само важна част от природата, те са незаменими в процеса на отглеждане на храна. В световен мащаб, около 75% от растенията, отглеждани за храна, разчитат до някаква степен на опрашители като медоносните, земните и несоциалните пчели, еднодневките, пеперудите и молците.

Индустриалното земеделие заплашва тези ценни животни като ги лишава от жизненоважни източници на храна и ги излага на токсични химикали. В резултат, пчелите и други опрашители са под сериозна заплаха. Това излага производството на храната ни на риск.

От 2013 г. на територията на Европейския съюз има частична забрана върху употребата на веществата клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам, които са от групата на неоникотиноидите. В редица страни, включително и в България, ежегодно се позволяват изключения от забраната (т.нар. дерогации).

ЕС трябва да забрани напълно всички вредни за пчелите пестициди

През 2017 г., Европейският съюз (ЕС) ще реши дали да наложи пълна забрана за тези три пестицида, идентифицирани като опасни за пчелите.

Имаме една уникална възможност. През месец март, Европейската комисия предложи почти пълна забрана за използването на тези три пестицида. Има изключение за използването им върху насаждения, отглеждани в парници, които никога не се изнасят навън или не се пресаждат на полето, без значение, че не съществува доказателство, че това е безопасно за пчелите. Въпреки това, предложението е голяма стъпка в правилната посока.

Да поискаме пълна забрана на употребата на неоникотиноиди, без изключения, за да се погрижим за опазването на важни опрашители като пчелите, които имат изключително значение за производството на храната ни.

Кажете на служебния министър на земеделието и храните, проф. д-р Христо Бозуков, и изпълнителния директор на БАБХ, Дамян Илиев, да гласуват за забраната на имидаколприд, клотианидин и тиаметоксам и да отхвърлят всякакви изключения за използването им.

*Изпращайки писмо в подкрепа на пчелите и другите опрашители, се включвате към европейската кампания за окончателна забрана на неоникотиноидните пестициди в ЕС.

Повече информация тук.