Protejați pădurile virgine ale României

Pădurile virgine ale României sunt de o valoare inestimabilă. Semnează petiția pentru protejarea lor!

  

Pădurea este esențială pentru viața pe Pământ și furnizează servicii fundamentale umanității Pădurea contribuie la bunăstarea fizică și spirituală a omului prin: producerea de oxigen; sechestrarea de carbon; purificarea și retenția apei; protecția împotriva inundațiilor, a eroziunii și a alunecărilor de teren; susținerea și protejare a biodiversității; producția de lemn, fibre, biomasă; participarea la definirea identităților culturale și a valorilor spirituale; oferirea cadrului pentru recreere etc.

DEMAND

text if needed

text if needed

Către Ministrul Apelor și Pădurilor

Ca și cetățeni preocupați de soarta pădurilor din România, cerem Ministerului Apelor și Pădurilor să demareze realizarea unui inventar la scară națională pentru identificarea și includerea ulterioară în catalog a tuturor pădurilor virgine rămase din România – protejându-le astfel de distrugere.

Patrimoniul european reprezentat de pădurile virgine de fag din România trebuie să fie protejat prin legislație eficientă și aplicată. Primul pas pentru a asigura protecția a fost luat în 2012 și a continuat în 2015 cu introducerea unei noi prevederi în Codul Silvic cu privire la crearea "Catalogului Național al Pădurilor Virgine si Cvasivirgine", în vederea conservării acestor păduri

   
-->
 

Protejati padurile virgine ale Romaniei

Stimată doamnă ministru Doina Pană,

Apreciez faptul că alături de echipa dumneavoastră vă asumați salvarea patrimoniului natural unic reprezentat de pădurile virgine și cvasivirgine din România. Ele sunt parte din identitatea noastră și a întregii Europe și trebuie să fie protejate în beneficiul nostru și al generațiilor care ne vor urma.

Existența Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine nu este însă suficientă. Acesta trebuie să fie de urgență completat cu toate pădurile virgine care ne-au mai rămas pentru că le pierdem într-un ritm alarmant. 

Ministerul pe care îl conduceți este autoritatea care trebuie să arate responsabilitate în protejarea acestor păduri, așa că vă rog ca, în numele acestora, să:

1. publicați de urgență pe pagina
oficială de internet a Ministerului Apelor și Pădurilor Catalogul pădurilor
virgine și cvasivirgine din România conform obligației legale.

2.  inițiați de urgență și să coordonați un proiect național
de inventariere a tuturor pădurilor virgine și cvasivirgine care ne-au mai
rămas și să le includă în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din
România.

3.  impuneți de urgență un moratoriu pe orice
fel de intervenții în aceste păduri, indiferent de proprietar;

4. introduceți de urgență în Catalog toate pădurile nominalizate pentru includerea în lista
patrimoniului mondial UNESCO, deoarece acestea au fost deja evaluate; 

 

Cu stimă și speranță,