Greenpeace België

BESCHERM DE AARDE, EIS EEN AMBITIEUZE ECOCIDE-WET IN BELGIË

Herinner je je de grote olieramp van de Deepwater Horizon in 2010? Miljoenen liters olie stroomden de oceaan in. Dit is een voorbeeld van een ecocide: de grootschalige vernietiging van of de onherstelbare schade aan een ecosysteem als gevolg van al dan niet opzettelijke menselijke activiteiten.

Hoewel we er in ons dagelijkse leven niet altijd bij stilstaan, is onze samenleving volledig afhankelijk van de natuur voor onze zuurstof, voeding en water. Toch wordt de natuur systematisch verwoest door schadelijke industriële activiteiten, en dat zonder gevolgen voor de verantwoordelijken. Dat moet en kan anders!

We vragen dat België de erkenning van ecocide in het nieuwe strafwetboek opneemt. Dit geeft ons de unieke kans om de natuur te beschermen door de verantwoordelijken voor extreme schade eindelijk te kunnen straffen met celstraf in plaats van een relatief lage boete. Want ecocide is een misdaad tegen ons allemaal.

In 2021 stemde het federaal parlement voor een ambitieuze resolutie om ecocide als misdaad te erkennen, maar de regering doet nu een veel zwakker voorstel. Zo wordt ecocide erg nauw gedefinieerd tot enkel doelbewuste schade, waardoor het onmogelijk wordt om toe te passen op natuurvernietiging die het gevolg is van roekeloosheid, zoals grote olielekken.

De natuur beschermt ons, ook wij moeten de natuur beschermen! Eis mee dat België een ambitieuze ecocide-wet aanneemt!

Greenpeace voert deze campagne in samenwerking met Stop Ecocide Belgium en partners uit het middenveld.

Teken onze petitie aan de Belgische regering, om ecocide op te nemen in het hernieuwde strafwetboek met de definitie uit de Resolutie van de Belgische Kamer in December 2021: Onwettige handelingen of handelingen die het gevolg zijn van een ernstig gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid, begaan in de wetenschap dat die handelingen naar alle waarschijnlijkheid ernstige schade aan het milieu zullen toebrengen, die uitgebreid of blijvend zijn.

*verplichte velden in overeenstemming met onze privacyverklaring.
Deze pagina is beveiligd. Greenpeace beschermt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden voor commerciële doeleinden. Door het formulier in te dienen, erken je onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

Wat is ecocide?

Het woord ecocide is afgeleid van het Griekse οἶκος (huis) en het Latijnse -cida (moord) en betekent dus letterlijk ‘het huis doden’. Het gaat over de massale vernietiging van ecosystemen met vaak onherstelbare gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige olielekken zoals Deepwater Horizon, of de ontbossing van het Amazonewoud voor veeteelt en mijnbouw.

Zulke vernietiging maakt onze aarde onleefbaar en voedt de biodiversiteitscrisis en klimaat ontwrichting.

Waarom hebben we een ecocide-wet nodig?

Momenteel blijft zulke vernietiging vaak onbestraft, ondanks de enorme schade voor onze aarde en haar bewoners. Een ecocide-wet is noodzakelijk om onze ecosystemen - en onszelf - te beschermen. Zo komen bedrijven die ernstige natuurmisdrijven plegen er niet makkelijk vanaf met een relatief lage boete, maar riskeren de verantwoordelijken ook een celstraf.

Grote vervuilers zullen dus twee keer nadenken voor ze ecosystemen vernielen, en de risico’s van hun activiteiten voor de natuur analyseren om vernieling te voorkomen. Dat ontradende effect brengt ons zo een stapje dichter bij een maatschappij in harmonie met de natuur.

Ecocide als internationale misdaad

Zodra de wet aangenomen is, kan België het Internationaal Strafhof voorstellen er een internationaal misdrijf van te maken. Het Belgische voorstel kan dus een globale impact hebben.

Daarom is het zo belangrijk dat de Belgische wetgeving voldoende ambitieus is. Wij eisen dat de regering het Belgisch parlement volgt, dat in een resolutie in 2021 ecocide definieert op een ambitieuze en realistische manier.