Greenpeace België

Vind jij ook dat we de natuur op de eerste plaats moeten zetten?

De aarde - onze thuis - wordt geconfronteerd met een ongekende crisis: de opwarming van de aarde, extreem weer en verlies aan biodiversiteit. Jaar na jaar verliezen we meer kostbare natuurgebieden zoals bossen, savannes, graslanden, meren en rivieren. Industriële landbouw en ontbossing, gedreven door ongecontroleerde economische groei en hebzucht, zijn de motor achter deze destructie. Hittegolven, branden, droogte en overstromingen bereiken hierdoor een historisch hoogtepunt. We staan toe te kijken hoe hebzuchtige bedrijven onze natuur vernietigen voor maximale winst. Onze regeringen en banken betalen hier gewoon aan mee.

Laten we deze crisis trotseren door te beseffen dat “wij de natuur zijn”. We maken allemaal deel uit van de kringloop van het leven die terug in balans moet worden gebracht. Geen angst of hopeloosheid, maar enkel collectieve actie kan het tij keren. Sluit je aan bij duizenden gelijkgestemde mensen die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van de natuur. Samen hebben we de kracht om het verval van de natuur te stoppen en een mooiere toekomst te creëren.

In 2022 ondertekenden 188 landen, waaronder België, in Montreal het nieuwe Global Biodiversity Framework. Dat is echt wel een belangrijk akkoord, omdat deze landen beloofden om geld dat nu geïnvesteerd wordt in industriële landbouw, fossiele brandstoffen en mijnbouw, te gebruiken om ecosystemen te beschermen, te behouden en te herstellen. Destructieve financiering zou ingeperkt worden en de wijsheid en oplossingen van inheemse volken en lokale gemeenschappen zouden gerespecteerd worden.

We moeten ervoor zorgen dat dit niet uitdraait op loze beloften, door wereldleiders onder druk te blijven zetten. Wat we nodig hebben is een sterk engagement van beleidsmakers voor ambitieuze nationale actieplannen voor natuurbescherming en natuurherstel.

Teken dit manifest voor natuurherstel:

  • Ik geloof dat we ons opnieuw moeten verbinden met de natuur en prioriteit moeten geven aan het herstel ervan in ons leven.
  • We moeten samenwerken voor de natuur om de klimaatcrisis te bestrijden door natuurlijke habitats zoals bossen, rivieren, veengebieden, meren en waterrijke gebieden te herstellen.
  • Ik wil dat regeringen bindende wetten aannemen die de vernietiging van onze natuur een halt toeroepen en terugdraaien, herstel en bescherming bevorderen en een einde maken aan financiële steun voor natuurvernietigende industrieën.

*verplichte velden in overeenstemming met onze privacyverklaring.
Deze pagina is beveiligd. Greenpeace beschermt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden voor commerciële doeleinden. Door het formulier in te dienen, erken je onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden.