BESCHERM DE AARDE, EIS EEN AMBITIEUZE ECOCIDE-WET IN BELGIË

Herinner je je de grote olieramp van de Deepwater Horizon in 2010? Miljoenen liters olie stroomden de oceaan in. Dit is een voorbeeld van een ecocide: de grootschalige vernietiging van of de onherstelbare schade aan een ecosysteem als gevolg van al dan niet opzettelijke menselijke activiteiten.

Hoewel we er in ons dagelijkse leven niet altijd bij stilstaan, is onze samenleving volledig afhankelijk van de natuur voor onze zuurstof, voeding en water. Toch wordt de natuur systematisch verwoest door schadelijke industriële activiteiten, en dat zonder gevolgen voor de verantwoordelijken. Dat moet en kan anders!

We vragen dat België de erkenning van ecocide in het nieuwe strafwetboek opneemt. Dit geeft ons de unieke kans om de natuur te beschermen door de verantwoordelijken voor extreme schade eindelijk te kunnen straffen met celstraf in plaats van een relatief lage boete. Want ecocide is een misdaad tegen ons allemaal.

In 2021 stemde het federaal parlement voor een ambitieuze resolutie om ecocide als misdaad te erkennen, maar de regering doet nu een veel zwakker voorstel. Zo wordt ecocide erg nauw gedefinieerd tot enkel doelbewuste schade, waardoor het onmogelijk wordt om toe te passen op natuurvernietiging die het gevolg is van roekeloosheid, zoals grote olielekken.

De natuur beschermt ons, ook wij moeten de natuur beschermen! Eis mee dat België een ambitieuze ecocide-wet aanneemt!

Greenpeace voert deze campagne in samenwerking met Stop Ecocide Belgium en partners uit het middenveld.

Teken onze petitie aan de Belgische regering, om ecocide op te nemen in het hernieuwde strafwetboek met de definitie uit de Resolutie van de Belgische Kamer in December 2021: Onwettige handelingen of handelingen die het gevolg zijn van een ernstig gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid, begaan in de wetenschap dat die handelingen naar alle waarschijnlijkheid ernstige schade aan het milieu zullen toebrengen, die uitgebreid of blijvend zijn.

Ik teken de petitie

Al {signature.count} handtekeningen,
help ons naar de {signature.target}
*verplichte velden in overeenstemming met onze privacyverklaring.
Deze pagina is beveiligd. Greenpeace beschermt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden voor commerciële doeleinden. Door het formulier in te dienen, erken je onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden.