Послание към всички европейски лидери:

Не оставяйте бъдещето ни в ръцете на замърсяващата енергия!

Европейските лидери в момента вземат важни решения относно бъдещето на енергийната система на ЕС:

 

Ще подкрепят ли въглищата, които унищожават нашето здраве и планетата?

 

Или

 

Ще се ангажират с постигането на 100% възобновяема енергия, която ни предлага чист въздух и бъдеще?

 

Това е уникална възможност за европейските лидери да предприемат решителни действия по отношение на изменението на климата. Нека да им изпратим ясно и категорично послание, така че те да изберат възобновяемата енергия.

 

 

Послание към всички лидери в Европа: Не продавайте бъдещето ни на въгледобивната индустрия!

 

Енергийната система на Европа не работи, защото все още е зависима от скъпи и „мръсни“ изкопаеми горива, каквито са въглищата. Изкопаемите горива са сред основните причини за изменението на климата. Освен това, те замърсяват въздуха ни и вредят на здравето ни.

 

В момента Европа има шанс да поведе усилията срещу изменението на климата като премине изцяло към използването на 100% възобновяеми енергийни източници.

 

Изборът на европейските лидери днес ще окаже влияние върху нас през следващите десетилетия. Това е шансът ни да кажем на политиците в Европа да работят за осигуряването на чисто и безопасно бъдеще за всички!

 

ПОИСКАЙТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА:

 

●     Да даде право на всеки гражданин в България и в ЕС самостоятелно да произвежда енергия от възобновяеми източници в дома или в общността си и да я продава на справедлива цена;  

 

●     Да се противопостави на отпускането на субсидии за въглищни, ядрени и газови централи; вместо това да насърчи производството на енергия от ВЕИ от домакинства, общности и малки предприятия;

 

●     Да подкрепи по-амбициозна цел за дела на възобновяема енергия в ЕС (поне 45% ВЕИ до 2030 г.).

 

Подписи към Европейски представители до сега:

ПОИСКАЙТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА:


●     Да даде право на всеки гражданин в България и в ЕС самостоятелно да произвежда енергия от възобновяеми източници в дома или в общността си и да я продава на справедлива цена;  
 
●     Да се противопостави на отпускането на субсидии за въглищни, ядрени и газови централи; вместо това да насърчи производството на енергия от ВЕИ от домакинства, общности и малки предприятия;
 
●     Да подкрепи по-амбициозна цел за дела на възобновяема енергия в ЕС (поне 45% ВЕИ до 2030 г.).

Minister
Теменужка
Петкова
Ministry of energy Bulgaria

Важно: петицията може да се попълни веднъж в рамките на 24 часа от един IP адрес!