Het is tijd om investeringen in natuurvernietiging stop te zetten.

Laat regeringen weten dat we banken moeten reguleren.

Zolang de geldkraan voor natuurvernietiging blijft openstaan, kunnen we de klimaatcrisis en de instorting van de biodiversiteit niet tegenhouden. De overheid moet dringend actie ondernemen om de natuur te beschermen, te herstellen en de vernietiging ervan stop te zetten.

De aarde - ons thuis - kampt met een ongeziene crisis op vlak van biodiversiteitsverlies, opwarming van de aarde en extreem weer. Daarmee komt onze toekomst op onze planeet in gevaar.

Elk jaar verliezen we steeds meer natuurlijke rijkdommen - bossen, meren, rivieren, savannes, graslanden en watergebieden. Wie zijn de schuldigen? Gigantische bedrijven die de natuur vernietigen voor industriële landbouw, rundvlees, soja, palmolie, veevoer, hout, papier, mijnbouw... en vooral ook voor maximale winst.

Hebzuchtige bedrijven hechten geen waarde aan wat wij belangrijk vinden. Ze vernietigen de rijkdommen van de natuur waardoor ze de klimaatcrisis en de ineenstorting van de biodiversiteit verergeren. Banken en financiële instellingen geven miljarden, waardoor deze bedrijven hun gang kunnen blijven gaan zonder verantwoording af te leggen. En onze regeringen falen om hen aan regelgeving te onderwerpen. Allemaal onder het mom van eindeloze economische groei.

De overheid moet actie ondernemen om de natuur te beschermen, te herstellen en de vernietiging ervan tegen te gaan.

In 2022 ondertekenden 188 landen een nieuwe internationale overeenkomst om de vernietiging van de natuur een halt toe te roepen. Dat is niet niks, want deze landen (waaronder België) beloofden toen om af te stappen van subsidies voor destructieve praktijken en om de financiële sector te hervormen. Ze beloofden ecosystemen te beschermen, te behouden en te herstellen, en ook de financiële sector te hervormen. Verder verbonden ze zich ertoe de oplossingen van inheemse volken en lokale gemeenschappen te respecteren. In 2024 moeten ze hun plannen voorstellen en wij zorgen ervoor dat ze dat ook effectief doen. Gedaan met loze beloftes.

Daarom roepen we je op om deel uit te maken van een wereldwijde beweging van mensen, net als jij, die de natuur willen beschermen, herstellen en de vernietiging ervan willen tegengaan. Samen gaan we op weg naar een betere, duurzame toekomst.

Teken deze petitie en doe mee:

  • Ik vind dat we de natuur moeten beschermen en herstellen. De natuur is van cruciaal belang voor de stabiliteit van het klimaat, een duurzame economie, ons welzijn en het leven op aarde.
  • Ik vraag regeringen om nieuwe wetten in te voeren en bestaande regels te handhaven. Er moet een einde gemaakt worden aan de miljarden euro's die grote banken aan natuurvernietigende bedrijven geven.
  • Ik vraag regeringen om banken en bedrijven verantwoordelijk te houden voor de vernietiging van de natuur.
  • Ik vraag regeringen om onze financiële sector te hervormen, zodat we overgaan van natuurvernietiging naar natuurbescherming en -herstel.
Al {signature.count} handtekeningen,
help ons naar de {signature.target}
*verplichte velden in overeenstemming met onze privacyverklaring.
Deze pagina is beveiligd. Greenpeace beschermt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden voor commerciële doeleinden. Door het formulier in te dienen, erken je onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden.