Спрете ТЕЦ „Бобов дол“ да изгаря отпадъци!

Чистият въздух е наше право!

Чистият въздух е право на всеки човек. Горенето на отпадъци води до замърсяване на въздуха, с отрицателни последици за здравето, които никой от нас не е длъжен да понася.

 

Жителите на община Бобов дол и най-вече тези на с. Големо село живеят в непосредствена близост до ТЕЦ „Бобов дол“.

Централата се нарежда сред главните виновници за високи нива на опасни вещества във въздуха в Европа.

 

През юли 2018 г. тецът поиска разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса, и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи.

 

Предстои Изпълнителната агенция по околна среда към министъра на околната среда и водите да обяви своето решение в полза на искането или против него.

 

Поискайте от Агенцията и министър Нено Димов да не се горят отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“!

 

Какво би означавало евентуалното разрешение за изгаряне на отпадъци? Че големоселци и всички други жители на региона и дори по-отдалечени населени места ще дишат въздух, „обогатен“ с извънредни количества фини прахови частици, отровни газове, токсични метални съединения, канцерогенни диоксини и фурани, и други опасни вещества.

 

Въпреки че все още няма разрешение за използване на друго гориво освен въглища, в пещите на ТЕЦ „Бобов дол“ вече се гори неправомерно биомаса.

 

Изгарянето на отпадъците струва скъпо не само на природата, но и на централите. В цял свят използването на подобно гориво е съпроводено от огромни инвестиции в специално конструирани мощни пречиствателни филтри. Дори тяхното изграждане обаче не гарантира изцяло улавянето на всички опасни замърсители.

 

В ТЕЦ “Бобов дол”не се предвиждат никакви подобрения или изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата с аргумента, че по документи количеството отпадъци и биомаса ще представлява едва 0,5% от горивото на централата. При изгаряне на отпадъци обаче 20 - 25% от цялото количество остава под формата на пепел, която трябва да се депонира в специални депа, тъй като част от нея е токсична.  Ако тя не се съхранява правилно, това ще доведе до замърсяване на почви и води. Не на последно място, ако ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да въведе исканите промени, никой не може да гарантира, че посочените количества няма да бъдат надвишавани.

 

За съжаление горенето на отпадъци не е продиктувано от липсата на алтернативно гориво, а е свързано с допълнителни приходи или намаляване на разходите за централата. В случаите, когато се въвежда подобно гориво, или всеки приносител на съответните отпадъци  плаща за тяхното изгаряне, или самата централа не плаща, за да ги използва.

 

Да защитим правото си на чист въздух и да застанем до жителите на община Бобов дол и с. Големо село.

На територията на Община Бобов дол живеят над 8000 души.

Да им покажем нашата подкрепа, като изпратим поне толкова писма до МОСВ и ИАОС!

Поискайте от

директора на Изпълнителната агенция по околна среда Георги Балчев и

ресорния министър Нено Димов:

  • да не разрешават на  ТЕЦ “Бобов дол” да гори отпадъци;
  • да санкционират нарушителите на екологичните норми;
  • да насърчават съвременни технологии, които не замърсяват, не променят климата и ще повлияят благоприятно икономически на регионите, в които се развиват.
  • да планират поетапно и разумно преминаване от енергетика, основана на изкопаеми горива, към енергетика на възобновяемите енергийни източници.
Изпълнителен директор
Георги
Балчев
Изпълнителна агенция по околна среда
Министър
Нено
Димов - общ мейл на МОСВ
Министерство на околната среда и водите

Важно: петицията може да се попълни веднъж в рамките на 24 часа от един IP адрес!