Switch to English 
Stop wycince Puszczy Białowieskiej!
Cała Puszcza parkiem narodowym!

Podpisz apel: cała Puszcza parkiem narodowym!

Już ponad 200 000 osób podjęło działania, by ochronić Puszczę Białowieską, podpisując petycję do Premiera RP lub list poparcia dla skargi do Komisji Europejskiej. Dołącz do nich: zaapeluj o rozszerzenie parku narodowego na cały obszar Puszczy i zaprzestanie wycinki.

Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce - ostatni w Europie nizinny las o charakterze naturalnym, który jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać nigdzie indziej. Można na jej terenie zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę.

Minister Środowiska Jan Szyszko, ignorując głos społeczeństwa obywatelskiego, naukowców oraz obowiązujące prawo, podpisał 25 marca 2016 roku aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który umożliwił kilkukrotne zwiększenie wycinki. W wyniku tej decyzji Puszcza Białowieska może zostać zniszczona i zmienić się w plantację drzew.

Podpisanie aneksu narusza prawo unijne - dyrektywę siedliskową. Minister Szyszko zaakceptował aneks wbrew wielokrotnym apelom ze strony naukowców z Polski i ze świata, że zwiększenie wycinki stanowi zagrożenie dla tego unikalnego lasu. Nie pozwólmy zniszczyć Puszczy!

Dowiedz się więcej o Puszczy»


Do góry ↑Dlaczego cała Puszcza Białowieska powinna być chroniona?

Puszcza Białowieska jest ostatnią pozostałością prapuszczy, która przed tysiącami lat porastała Europę od Uralu po Atlantyk. Można w niej zaobserwować wyjątkowe procesy biologiczne, które nie zachodzą nigdzie indziej. Przez wielu naukowców Puszcza uznawana jest za najbardziej złożony ekosystem lądowy w Europie. Przetrwały w niej niezwykle rzadkie gatunki grzybów, roślin i zwierząt.

Dzięki ogromnemu zróżnicowaniu biologicznemu i ponadstuletnim drzewostanom cała Puszcza Białowieska - także poza parkiem narodowym - uznawana jest za las o charakterze naturalnym.

Zastępowanie starych drzewostanów w Puszczy nasadzeniami oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystemu. Proces obniżania wartości biologicznej poprzez mechaniczne zastępowanie starych drzew młodymi ma mniejsze znaczenie w lasach-plantacjach, mających zastosowanie czysto produkcyjne. Jednak jego wpływ na lasy o charakterze naturalnym, takie jak Puszcza Białowieska, jest kolosalny.

Aby chronić wyjątkowość Puszczy, powinniśmy ją całą objąć ochroną, o co organizacje pozarządowe i środowiska naukowe zabiegają od wielu lat.


Do góry ↑


Czy kornik zagraża Puszczy Białowieskiej?

Nie. Kornik drukarz, czyli chrząszcz żerujący w łyku (żywej tkance przewodzącej) pod korą świerków, jest stałym i naturalnym elementem ekosystemu Puszczy. Wielkość jego populacji jest zmienna i rzeczywiście obecnie jest wyjątkowo duża - taką sytuację określamy mianem gradacji. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z klęską, która zagrażałaby istnieniu Puszczy Białowieskiej.

Świerki zajmują ok. 27% powierzchni Puszczy Białowieskiej z wyłączeniem terenów należących do parku narodowego, gdzie jego udział jest zdecydowanie niższy (ok. 13%). Zdaniem naukowców od kilkudziesięciu lat znaczący udział świerków jest sztucznie podtrzymywany przez człowieka. Wraz z ograniczeniem tego typu działalności w latach 2012-2015 liczebność świerka zmniejszyła się o około 10%. Czy spowodował to kornik? Nie. Kornik atakuje drzewostany osłabione i chore, najczęściej na skutek niedostatecznej ilości wody. Jego namnażanie się jest więc skutkiem, a nie przyczyną osłabiania drzewostanu.

Ponadto kornik, który dla leśników jest szkodnikiem niszczącym cenne dla nich drewno, jest zwierzęciem bardzo ważnym dla leśnego ekosystemu. W powalonych świerkach żyje ponad 150 rzadkich i bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Kornik jest pożywieniem dla unikatowego dzięcioła trójpalczastego. A na obszarach lasu, na których w wyniku obecności kornika zmniejszyła się ilość świerków, mogą wrócić inne charakterystyczne dla Puszczy gatunki drzew.

Wszystko wskazuje też na to, że obecny wzrost liczebności kornika w Puszczy załamie się - zgodnie z naturalnym cyklem - w tym lub następnym roku.

Kornik nie jest więc na pewno plagą, która doprowadzi do zniszczenia Puszczy, a istotną częścią bardzo złożonego puszczańskiego ekosystemu. I naturalnym procesem ewolucji lasu.


Do góry ↑Jakie działania zostały podjęte, by uratować Puszczę przed wycinką?

Walka o zachowanie Puszczy Białowieskiej w jej naturalnym stanie trwa już od dziesiątek lat. Na nowo zaogniła się, gdy jesienią 2015 roku powstał plan zwiększenia dopuszczalnych limitów pozyskania drewna w Nadleśnictwa Białowieża. Jeszcze w grudniu zeszłego roku do ministra środowiska trafił list ze stanowiskiem wobec proponowanych zmian w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża przygotowany przez Greenpeace Polska, Fundację Greenmind, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska. Mimo, że minister Szyszko publicznie deklarował chęć wysłuchania strony społecznej, organizacje ekologiczne nie otrzymały odpowiedzi.

Dlatego 13 stycznia uruchomiona została petycja do premier Beaty Szydło, apelująca o interwencję w sprawie Puszczy i powstrzymanie zwiększenia wycinki Puszczy W ciągu trzech miesięcy pod petycją podpisało się prawie 130 tysięcy Polek i Polaków.

Aby na monitorować sytuację w Puszczy Greenpeace wraz z Fundacją Dzika Polska uruchomili tzw. Leśne Patrole, które do dziś codziennie wyruszają w teren, by na bieżąco sprawdzać stan ochrony Puszczy, dokumentować wszelkie naruszenia stref ochronnych, wycinki, nasadzenie itp. Działania patroli można śledzić na stronie kochampuszcze.pl/patrole.

Z kolei 12 kwietnia aktywiści Greenpeace przez trzy dni protestowali na budynku Ministerstwa Środowiska, na którym rozwiesili wielki baner z apelem o objęcie całej Puszczy ochroną w formie parku narodowego. Domagali się także jasnej deklaracji ze strony premier Szydło lub partii rządzącej w sprawie planów ministerstwa środowiska.

Ponieważ premier Szydło opowiedziała się za zwiększeniem wycinki w Puszczy Białowieskiej a tym samym wszystkie krajowe ścieżki, aby uratować Puszczę Białowieską zostały wyczerpane, siedem organizacji pozarządowych zrzeszających prawników, przyrodników i aktywistów wysłało oficjalną skargę do Komisji Europejskiej, zgłaszającą naruszenie prawa przez decyzję ministra środowiska Jana Szyszkę. Według prawników z ClientEarth podpisanie przez ministra Szyszkę aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który trzykrotnie podwyższa limity pozyskania drewna, narusza artykuł 6 dyrektywy siedliskowej. Pod listem poparcia dla skargi podpisało się ponad 32 tysiące Polek i Polaków.

Organizacje zrzeszone w nieformalnej koalicji "Kocham Puszczę" pozostają w stałym kontakcie z naukowcami z Polski i ze świata. O odstąpienie od planów zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej apelowały m.in. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a także Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnie trzy uczelnie jednoznacznie opowiedziały się także za rozszerzeniem granic Parku na cały obszar Puszczy Białowieskiej.

Przedstawiciele koalicji "Kocham Puszczę" brali też aktywny udział w wizycie przedstawicieli UNESCO i Komisji Europejskiej w Puszczy Białowieskiej na początku czerwca br.


Do góry ↑