STOP nowym planom wycinek w Puszczy Białowieskiej!
Wyślij apel do UNESCO

Lasy Państwowe chcą wznowić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Robią to m.in. w sprzeczności z rekomendacjami i decyzjami UNESCO. Musimy powstrzymać te destrukcyjne plany, aby ocalić ten wyjątkowy las, obiekt światowego dziedzictwa. Może to się udać, jeśli delegaci UNESCO na lipcowej sesji w Baku dadzą polskiemu rządowi mocny sygnał, że Puszczę należy chronić, a nie wycinać. Zaapeluj do nich o decyzję, która pozwoli chronić Puszczę.

Do delegatów UNESCO:

My niżej podpisani apelujemy do przedstawicieli Komitetu o przyjęcie podczas 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa (Baku, Republika Azerbejdżanu, 30 czerwca – 10 lipca 2019 r.), w całości i bez zmian roboczej decyzji[1] dotyczącej Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.

Biorąc pod uwagę, że dalsze nierespektowanie decyzji Komitetu i rekomendacji UNESCO, może oznaczać wpisanie Obiektu na Listę Obszarów w Zagrożeniu, oraz mając na uwadze szczególne znaczenie Puszczy Białowieskiej jako Obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości, jej roli jaką pełni w ochronie światowego dziedzictwa przyrodniczego, znaczeniu dla nauki i edukacji, znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju regionu i poziomu życia mieszkańców, apelujemy również do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - strony Konwencji, o pełne wdrożenie dotychczasowych decyzji Komitetu oraz rekomendacji UNESCO i IUCN, w zgodzie z plikiem nominacyjnym z 2014 r. a w szczególności o:

☑ zapewnienie, że zarządzanie obszarem i działania związane z gospodarką leśną, będzie - podobnie jak w białoruskiej części - podporządkowane ochronie Powszechnej Wyjątkowej Wartości Obszaru (PWW), tj. ochronie niezakłóconych procesów przyrodniczych;

☑ pilne rozpoczęcie prac nad Zintegrowanym Planem Zarządzania dla obszaru w zgodzie z rekomendacjami UNESCO, tj. przy pełnym i równoprawnym udziale wszystkich zainteresowanych stron oraz przy zapewnieniu, że ochrona PWW uznana zostanie za główny cel zarządzania Obiektem;

☑ zaprzestanie prac nad przygotowywaniem aneksów do planów urządzania lasów przewidujących dalsze zwiększenie pozyskania drewna. Wszelkie nowe plany urządzania powinny zostać przygotowane dopiero po wypracowaniu Zintegrowanego Planu Zarządzania oraz być w pełni zgodne z celami zarządzania obiektem.

[1] https://whc.unesco.org/archive/2019/whc19-43com-7B-en.pdf, str. 33

Cała Puszcza parkiem narodowym!

Lasy Państwowe chcą wznowić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Aby ocalić ten wyjątkowy las, obiekt UNESCO, musimy powstrzymać te destrukcyjne plany. Zaapeluj z nami do delegatów UNESCO o decyzję, która pozwoli chronić Puszczę!

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.