Petycja przeciwko zabijaniu / polowaniom na żubry
liczba podpisów pod petycją przeciko odstrzałowi żubrów

Do premiera RP, do ministra środowiska RP:

Panie premierze, Panie ministrze

Apelujemy o powstrzymanie odstrzału żubrów, zwłaszcza w celach komercyjnych. Żubr to nie tylko wspaniałe i rzadkie zwierzę, ale także symbol polskiej przyrody, chronione prawem polskim i unijnym. Organizowanie polowań komercyjnych na żubry i dopuszczenie do nieuzasadnionego ich zabijania to zamach na to, co w polskiej przyrodzie najcenniejsze.

Uśmiercanie zwierząt chronionych powinno być ostatecznością. Tymczasem trwające odstrzały komercyjne żubrów w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej są zaprzeczeniem tej zasady i nie mają prawnego uzasadnienia. Gatunki chronione, takie jak żubr, powinny mieć prawo do naturalnej śmierci, mieć szanse dożycia starości w środowisku, w którym żyją. Wszelkie argumenty, że trzeba zabijać żubry z powodu zbyt dużej ich liczby, starości czy słabej kondycji, nie mają ekologicznego uzasadnienia.

Naukowcy i przyrodnicy muszą wypracować metody jak najskuteczniejszego wsparcia i ochrony zagrożonych populacji żubrów, gdzie ogromną rolę powinna odgrywać selekcja naturalna. Zastępowanie jej „działaniami” zagranicznych i krajowych myśliwych to zaprzeczenie wszystkiego, co polscy przyrodnicy osiągnęli przez lata w kwestiach ochrony gatunkowej. Polowania komercyjne drastycznie obniżają unikatową wartość i prestiż tego symbolu ochrony przyrody w Polsce.

Dlatego apelujemy - proszę powstrzymać ten karygodny proceder. Polskie dziedzictwo przyrodnicze, którego żubr jest ważną częścią i symbolem, zasługuje na prawdziwą ochronę.

img

Dowiedz się więcej:

Raport Greenpeace na temat procederu polowania na żubry

Artykuł Oko.press Zabili sześć żubrów w Puszczy Boreckiej. Kolejne sześć mają zabić wkrótce

Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. Rafałem Kowalczykiem, dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży Szept i krzyk na Puszczy
Opinia prawna dotycząca zgodności komercyjnego odstrzału żubrów z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowe
Artykuł Oko.press 40 żubrów do odstrzału. Greenpeace: Myśliwi są już poumawiani na „polowanie”
Artykuł Oko.press Egzekucja z dwudziestu kroków. Tak wygląda „polowanie” na żubry
Rozmowa z prof. Kowalczykiem na łamach Newsweeka Polowanie na żubra? „Jeśli musimy je zabijać, to jest to porażka naszego systemu ochrony przyrody”
Artykuł Oko.press Plewan, Potam, Pokręt, Potomny. Historia żubrów, które zabiła chciwość i bezmyślność
Artykuł Oko.press Zabić żubra. Podobno jest chory, podobno na gruźlicę
Artykuł Oko.press Zabić żubra

Wyślij premierowi i ministrowi sygnał, że nie ma zgody na mordowanie żubrów dla pieniędzy!

Klikając "Podpisuję", wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fundację Greenpeace Polska danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb kampanii na rzecz ochrony żubrów w Polsce. Jeśli nie chcesz w przyszłości dostawać informacji o tej ani o innych kampaniach Greenpeace, odznacz pole powyżej.