Petycja przeciwko zabijaniu / polowaniom na żubry
liczba podpisów pod petycją przeciko odstrzałowi żubrów

Do premiera RP:

Panie premierze,

Apelujemy o powstrzymanie planów odstrzału żubrów, zwłaszcza w celach komercyjnych. Żubr to nie tylko wspaniałe i rzadkie zwierzę, ale także symbol polskiej przyrody, chronione prawem polskim i unijnym. Organizowanie polowań komercyjnych na żubry i dopuszczenie do nieuzasadnionego ich zabijania to zamach na to, co w polskiej przyrodzie najcenniejsze.

Uśmiercanie zwierząt chronionych powinno być ostatecznością. Tymczasem proponowane odstrzały komercyjne żubrów w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej są zaprzeczeniem tej zasady i nie mają prawnego uzasadnienia. Gatunki chronione, takie jak żubr, powinny mieć prawo do naturalnej śmierci, mieć szanse dożycia starości w środowisku, w którym żyją. Wszelkie argumenty, że trzeba zabijać żubry z powodu zbyt dużej ich liczby, starości czy słabej kondycji, nie mają biologicznego uzasadnienia.

Naukowcy i przyrodnicy muszą wypracować metody jak najskuteczniejszego wsparcia i ochrony zagrożonych populacji żubrów, gdzie ogromną rolę powinna odgrywać selekcja naturalna. Zastępowanie jej „działaniami” zagranicznych i krajowych myśliwych to zaprzeczenie wszystkiego, co polscy przyrodnicy osiągnęli przez lata w kwestiach ochrony gatunkowej. Polowania komercyjne drastycznie obniżają unikatową wartość i prestiż tego symbolu ochrony przyrody w Polsce.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do Pana - proszę powstrzymać te plany. Polskie dziedzictwo przyrodnicze, którego żubr jest ważną częścią i symbolem, zasługuje na prawdziwą ochronę.

Petycja do wiadomości Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

img

Dowiedz się więcej:

Raport Greenpeace na temat procederu polowania na żubry

Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. Rafałem Kowalczykiem, dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży Szept i krzyk na Puszczy
Opinia prawna dotycząca zgodności komercyjnego odstrzału żubrów z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowe
Artykuł Oko.press 40 żubrów do odstrzału. Greenpeace: Myśliwi są już poumawiani na „polowanie”
Artykuł Oko.press Egzekucja z dwudziestu kroków. Tak wygląda „polowanie” na żubry
Rozmowa z prof. Kowalczykiem na łamach Newsweeka Polowanie na żubra? „Jeśli musimy je zabijać, to jest to porażka naszego systemu ochrony przyrody”
Artykuł Oko.press Plewan, Potam, Pokręt, Potomny. Historia żubrów, które zabiła chciwość i bezmyślność
Artykuł Oko.press Zabić żubra. Podobno jest chory, podobno na gruźlicę
Artykuł Oko.press Zabić żubra

Wyślij premierowi sygnał, że nie ma zgody na mordowanie żubrów dla pieniędzy!

Klikając "Podpisuję", wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fundację Greenpeace Polska danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb kampanii na rzecz ochrony żubrów w Polsce. Jeśli nie chcesz w przyszłości dostawać informacji o tej ani o innych kampaniach Greenpeace, odznacz pole powyżej.