Petycja przeciwko zabijaniu / polowaniom na żubry

Do premiera RP, do ministra środowiska RP:

Panie premierze, Panie ministrze

Apelujemy o niezwłoczne zakończenie hodowlanego podejścia do zarządzania polskimi żubrami. Żubr to nie tylko wspaniałe i rzadkie zwierzę, ale także symbol polskiej przyrody, chronione prawem polskim i unijnym. Nieuzasadnione jego zabijanie i sprzedawanie mięsa i trofeów (skór i głów) to zamach na to, co w polskiej przyrodzie najcenniejsze. W zeszłym roku minęła 90. rocznica restytucji żubra – to najwyższy czas, by przywrócić należny mu status króla naszej dzikiej fauny.

Uśmiercanie zwierząt chronionych powinno być ostatecznością. Tymczasem odstrzały żubrów w Puszczy Boreckiej, Knyszyńskiej oraz Białowieskiej są zaprzeczeniem tej zasady i nie mają prawnego uzasadnienia. Gatunki chronione, takie jak żubr, powinny mieć prawo do naturalnej śmierci, mieć szanse dożycia starości w środowisku, w którym żyją. Wszelkie argumenty, że trzeba zabijać żubry z powodu zbyt dużej ich liczby, starości czy słabej kondycji, nie mają ekologicznego uzasadnienia.

Naukowcy i przyrodnicy muszą wypracować metody jak najskuteczniejszego wsparcia i ochrony zagrożonych populacji żubrów, gdzie ogromną rolę powinna odgrywać selekcja naturalna. Zastępowanie jej odstrzałami z broni myśliwskiej to zaprzeczenie wszystkiego, co polscy przyrodnicy osiągnęli przez lata w kwestiach ochrony gatunkowej.

Polskie dziedzictwo przyrodnicze, którego żubr jest ważną częścią i symbolem, zasługuje na prawdziwą ochronę. Apelujemy o zaprzestanie traktowania go jako zwierzęcia hodowlanego i zakończenie odstrzałów, dla których nie ma uzasadnienia.

img

Dowiedz się więcej:

Raport Greenpeace na temat procederu polowania na żubry

Artykuł Oko.press Zabili sześć żubrów w Puszczy Boreckiej. Kolejne sześć mają zabić wkrótce

Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. Rafałem Kowalczykiem, dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży Szept i krzyk na Puszczy
Opinia prawna dotycząca zgodności komercyjnego odstrzału żubrów z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowe
Artykuł Oko.press 40 żubrów do odstrzału. Greenpeace: Myśliwi są już poumawiani na „polowanie”
Artykuł Oko.press Egzekucja z dwudziestu kroków. Tak wygląda „polowanie” na żubry
Rozmowa z prof. Kowalczykiem na łamach Newsweeka Polowanie na żubra? „Jeśli musimy je zabijać, to jest to porażka naszego systemu ochrony przyrody”
Artykuł Oko.press Plewan, Potam, Pokręt, Potomny. Historia żubrów, które zabiła chciwość i bezmyślność
Artykuł Oko.press Zabić żubra. Podobno jest chory, podobno na gruźlicę
Artykuł Oko.press Zabić żubra

Wyślij premierowi i ministrowi sygnał, że nie ma zgody na mordowanie żubrów!

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Greenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.