Çiftçiyi Koru

Tarımı Kurtar!

Türkiye’de çiftçiler her geçen gün güç kaybediyor. Belediyelerin denetimi altında açılacak üretici pazarlarıyla hem çiftçi kazanacak, hem de tüketici daha sağlıklı gıdaya ulaşabilecek. Ekolojik bir gelecek için sen de belediyenden talep et, şehrinde üretici pazarları açılsın ve yaygınlaşsın!

SAYILARLA TÜRKİYE'DE TARIM
Geçmişte tarım ülkesi olan Türkiye'de artık temel gıda ihtiyaçları bile ithal ediliyor. TÜİK verilerine göre tarım alanları 2001-2018 arasında %12 azaldı. 2018 yılında buğday ithalatı %32 arttı. 1970’te tarımsal istihdamın toplam istihdama oranı %65 iken bugün bu oran %7’ye kadar geriledi.

BÜYÜK ŞİRKETLERE KARŞI KÜÇÜK ÜRETİCİ 
Tekelleşen büyük tarım şirketleri yerel üreticinin gücünü kırıyor, fiyat egemenliği kurarak üreticiden ucuza alıp tüketiciye pahalıya satıyorlar. Topraktan soframıza gelene kadar pek çok kez el değiştiren ürünler hem üreticinin az kazandığı hem de tüketicinin pahalıya gıdaya ulaştığı bir denklemle sonuçlanıyor. Böylece çiftçiler ekolojik tarımın temel prensiplerinden biri olan gıda egemenliğini yitiriyorlar ve yerel, mevsiminde ve sağlıklı gıda üretimi her geçen gün azalıyor. 

ÜRETİCİ PAZARI NEDİR?
Şehirlerde yaygın olarak karşılaştığımız pazarlar semt pazarı olarak biliniyor. Semt pazarında aracılar yer alabilir ya da hallerden ürün alıp pazarda satış yapılabilirken üretici pazarında sadece üreticiler satış yapabiliyor. Yani üretici pazarında doğrudan çiftçiler kazanıyor.

BELEDİYELERİN ROLÜ NEDİR?
Üretici pazarlarının kurulması ve denetlenmesi yasaya göre belediyelerin sorumluluğu altında. Dolayısıyla yerel yönetimlere çok önemli bir rol düşüyor. Üreticilerin organize edilmesi, nakliye konusunda planlama yapılması ve pazar yerlerinin altyapısının hazırlanması belediyeler tarafından yürütülmeli.

EKOLOJİK BİR GELECEK İÇİN ÜRETİCİ PAZARI
Ekolojik tarım modeli gıda tedarikini şirketlerin değil, üretici ve tüketicilerin kontrol ettiği bir dünyayı destekliyor. Bu, iklim kriziyle mücadele etmek için de çok önemli. Çiftçiyi korumak ve tarımın yeniden kalkınması için şimdi sen de belediyenden üretici pazarı talep et, imza ver!

İMZA VER BELEDİYENDEN ÜRETİCİ PAZARI TALEP ET

(*) Zorunlu Alan
Greenpeace Akdeniz'in kampanya ve destek amaçlı bilgilendirmelerinden haberdar olmak istiyor ve bilgilerimin Greenpeace Akdeniz veri tabanında saklanmasını onaylıyorum.