<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1527851450872703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
PL | CZ | EN

Spółka PGE stara się obecnie o zgodę na dalszą rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która miałaby przedłużyć działalność kompleksu energetycznego w Turowie do 2044 roku. Tymczasem naukowcy i eksperci podkreślają, że aby uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny odejść od spalania węgla najpóźniej do 2030 roku. Wydobycie i spalanie węgla brunatnego w kompleksie energetycznym Turów nie tylko pogłębia kryzys klimatyczny, ale wywiera także długotrwały, szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i mieszkańców Polski, Czech i Niemiec.

Dalsza ekspansja odkrywki Turów poważnie zagraża utratą wody pitnej dla kilkunastu tysięcy mieszkańców sąsiadujących z wyrobiskiem po czeskiej stronie. W wyniku zaniku wód podziemnych dochodzi także do zapadania się gruntów zagrażającego domom w regionie Żytawy. Mieszkańcy, którzy tymczasowo naprawiają swoje domy, obawiają się utraty stabilności i wartości swoich nieruchomości.

Wydobycie węgla metodą odkrywkową powoduje nieodwracalne szkody w środowisku. Największe szkody ponoszą zasoby wodne, które są także najbardziej zagrożonym elementem środowiska w związku ze zmianami klimatu. Eksploatacja kopalni odkrywkowych wiąże się z odwadnianiem złóż na ogromną skalę, co powoduje powstanie tzw. leja depresji wokół odkrywki. Na jego obszarze, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od wyrobiska odkrywki, zanika część wód podziemnych a także wody powierzchniowe.

Odwadnianie złóż węgla brunatnego prowadzi także do zmiany składu chemicznego wód. Wody zawierające toksyczne pierwiastki napływają do wyrobiska, skąd są wypompowywane i zrzucane do okolicznych rzek. Wzrasta w nich m.in. zawartość metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Wody kopalniane niosą też ogromne ilości zawiesiny węglowej, która jest bardzo szkodliwa dla ekosystemów wodnych.

Węgiel brunatny jest także jednym z najbrudniejszych z paliw kopalnych, zawiera wysokie stężenia toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, ołów czy kadm. Emisje zanieczyszczeń powietrza z elektrowni Turów obejmują m.in. pyły zawieszone PM2.5, NO2, SO2, rtęć. Narażają one ogromną liczbę ludzi na zwiększone ryzyko chorób takich jak udar, rak płuc, inne choroby układu oddechowego i krążenia. U dzieci zwiększają ryzyko infekcji układu oddechowego oraz zaburzeń rozwoju poznawczego.

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, prowadzi obecnie postępowanie o wydanie spółce PGE GiEK koncesji na rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Wydanie koncesji spowoduje dalszą ekspansję odkrywki i przedłuży działalność elektrowni do 2044 roku. Wyślij list do Ministra Klimatu i Środowiska oraz do prezesa zarządu spółki PGE GiEK z apelem o powstrzymanie dalszej eksploatacji węgla w odkrywce Turów i pilne wyznaczenie 2030 roku jako daty odejścia Polski od spalania węgla.

Wyślij apel do Ministra Klimatu i Środowiska i prezesa PGE

Nie pozwólmy na dalsze wydobycie węgla w kopalni odkrywkowej Turów!

Wyślij list do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz do prezesa zarządu spółki PGE Wojciecha Dąbrowskiego, aby zrezygnowali z planów rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

Wypełnij poniższy formularz, a list zostanie wysłany w Twoim imieniu bezpośrednio do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz do prezesa zarządu spółki PGE Wojciecha Dąbrowskiego.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Geenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną nt. przetwarzania Twoich danych osobowych.

Sekretariat MKiŚ
Sekretariat
Ministerstwa KiŚ
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
To nasza propozycja listu. Zmień go tak, by jak najlepiej oddawał to, co chcesz przekazać:
Uzupełnij, jak chcesz podpisać list:
Prezes
Wojciech
Dąbrowski
Grupa PGE
To nasza propozycja listu. Zmień go tak, by jak najlepiej oddawał to, co chcesz przekazać:
Uzupełnij, jak chcesz podpisać list:
Kontakt PGE
Sekretariat
PGE
Grupa PGE
To nasza propozycja listu. Zmień go tak, by jak najlepiej oddawał to, co chcesz przekazać:
Uzupełnij, jak chcesz podpisać list:


Spółka PGE stara się obecnie o zgodę na dalszą rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, która miałaby przedłużyć działalność kompleksu energetycznego w Turowie do 2044 roku. Tymczasem naukowcy i eksperci podkreślają, że aby uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny odejść od spalania węgla najpóźniej do 2030 roku. Wydobycie i spalanie węgla brunatnego w kompleksie energetycznym Turów nie tylko pogłębia kryzys klimatyczny, ale wywiera także długotrwały, szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i mieszkańców Polski, Czech i Niemiec.

Dalsza ekspansja odkrywki Turów poważnie zagraża utratą wody pitnej dla kilkunastu tysięcy mieszkańców sąsiadujących z wyrobiskiem po czeskiej stronie. W wyniku zaniku wód podziemnych dochodzi także do zapadania się gruntów zagrażającego domom w regionie Żytawy. Mieszkańcy, którzy tymczasowo naprawiają swoje domy, obawiają się utraty stabilności i wartości swoich nieruchomości.

Wydobycie węgla metodą odkrywkową powoduje nieodwracalne szkody w środowisku. Największe szkody ponoszą zasoby wodne, które są także najbardziej zagrożonym elementem środowiska w związku ze zmianami klimatu. Eksploatacja kopalni odkrywkowych wiąże się z odwadnianiem złóż na ogromną skalę, co powoduje powstanie tzw. leja depresji wokół odkrywki. Na jego obszarze, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od wyrobiska odkrywki, zanika część wód podziemnych a także wody powierzchniowe.

Odwadnianie złóż węgla brunatnego prowadzi także do zmiany składu chemicznego wód. Wody zawierające toksyczne pierwiastki napływają do wyrobiska, skąd są wypompowywane i zrzucane do okolicznych rzek. Wzrasta w nich m.in. zawartość metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Wody kopalniane niosą też ogromne ilości zawiesiny węglowej, która jest bardzo szkodliwa dla ekosystemów wodnych.

Węgiel brunatny jest także jednym z najbrudniejszych z paliw kopalnych, zawiera wysokie stężenia toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, ołów czy kadm. Emisje zanieczyszczeń powietrza z elektrowni Turów obejmują m.in. pyły zawieszone PM2.5, NO2, SO2, rtęć. Narażają one ogromną liczbę ludzi na zwiększone ryzyko chorób takich jak udar, rak płuc, inne choroby układu oddechowego i krążenia. U dzieci zwiększają ryzyko infekcji układu oddechowego oraz zaburzeń rozwoju poznawczego.

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, prowadzi obecnie postępowanie o wydanie spółce PGE GiEK koncesji na rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Wydanie koncesji spowoduje dalszą ekspansję odkrywki i przedłuży działalność elektrowni do 2044 roku. Wyślij list do Ministra Klimatu i Środowiska oraz do prezesa zarządu spółki PGE GiEK z apelem o powstrzymanie dalszej eksploatacji węgla w odkrywce Turów i pilne wyznaczenie 2030 roku jako daty odejścia Polski od spalania węgla.