PL | CZ

Česká republika v minulých týdnech podala žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli negativním vlivům dolu Turów a porušování evropského práva. V dole Turów se však těží dál.

Proto se snažíme využít další možnosti jak apelovat na polskou vládu a společnost PGE, která těžbu a spalování uhlí v Turówě provozuje, aby tuto činnost, ohrožující obyvatele tří evropských států, ukončili. Společnost PGE se totiž v současné době snaží získat povolení k dalšímu provozu dolu Turów až do roku 2044. A to i přesto, že panuje odborná a vědecká shoda, že by měly všechny státy Evropské unie ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jen tak jde předejít nejničivějším následkům klimatické krize. Těžba a spalování hnědého uhlí v Turówě nejen tuto krizi prohlubuje, ale má také dlouhodobý škodlivý dopad na životní prostředí a obyvatele České republiky, Polska a Německa. Od 1. května 2020 navíc probíhá nezákonně.

Její další rozšiřování může způsobit ztrátu pitné vody pro několik tisíc obyvatel a ohrozit zásobování desetitisíců lidí na české straně. V důsledku úbytku podzemní vody dochází také k poklesu půdy, což ohrožuje domy například v německém, historickém městě Žitava a jeho okolí, ale nejspíše i v České republice. Odtok z dolu také mění chemické složení vody v okolí. Voda, která vzniká při těžbě obsahuje toxické prvky a je následně vypouštěna do blízkých řek.

Hnědé uhlí je jedním z nejšpinavějších fosilních paliv. Obrovské množství lidí je vystaveno vyššímu riziku nemocí, jako je mozková mrtvice, rakovina plic a dalších respiračních a oběhových onemocnění. Tyto látky také zvyšují riziko infekcí dýchacích cest a poruch kognitivního vývoje u dětí.

Polský ministr klimatu a životního prostředí Michał Kurtyka v současné době posuzuje udělení povolení společnosti PGE GiEK k dalšímu rozšíření těžby v dole dolu Turów. Pošlete spolu s námi dopis jemu a předsedovi správní rady PGE GiEK a vyzvěte je k zastavení další těžby uhlí v povrchovém dolu Turówa a stanovení roku 2030 jako konce těžby i spalování uhlí v celém Polsku.

Napiš ministrovi klimatu Polské republiky a předsedovi správní rady PGE

Zastavte nelegální těžbu v povrchovém dolu Turów!

Právě teď se rozhoduje o dalším povolení těžby v dole Turów až do roku 2044, přičemž to současné od roku 2020 do roku 2026 bylo vydáno nezákonně!

Napište proto polskému ministrovi klimatu a životního prostředí Michalovi Kurtykovi a předsedovi správní rady PGE Wojciechovi Dąbrowskému, že negativní vlivy těžby uhlí na Turówě jsou tak velké, že těžit do roku 2044 prostě není možné!

Vyplňte svoje údaje a Váš dopis bude zaslán přímo oběma odpovědným osobám. Můžete změnit i předmět a obsah e-mailu, aby zněl přesně, jak chcete. Polský překlad dopisu je uveden pod českou verzí.

Dopis se podepíše vaším jménem a příjmením.

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Ministerstvo
Klimatu
Polské republiky
Klimat gov pl
Pan
Wojciech
Dabrowski
PGE
Pan a paní
kontakt
PGE
PGE


Česká republika v minulých týdnech podala žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli negativním vlivům dolu Turów a porušování evropského práva. V dole Turów se však těží dál.

Proto se snažíme využít další možnosti jak apelovat na polskou vládu a společnost PGE, která těžbu a spalování uhlí v Turówě provozuje, aby tuto činnost, ohrožující obyvatele tří evropských států, ukončili. Společnost PGE se totiž v současné době snaží získat povolení k dalšímu provozu dolu Turów až do roku 2044. A to i přesto, že panuje odborná a vědecká shoda, že by měly všechny státy Evropské unie ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jen tak jde předejít nejničivějším následkům klimatické krize. Těžba a spalování hnědého uhlí v Turówě nejen tuto krizi prohlubuje, ale má také dlouhodobý škodlivý dopad na životní prostředí a obyvatele České republiky, Polska a Německa. Od 1. května 2020 navíc probíhá nezákonně.

Její další rozšiřování může způsobit ztrátu pitné vody pro několik tisíc obyvatel a ohrozit zásobování desetitisíců lidí na české straně. V důsledku úbytku podzemní vody dochází také k poklesu půdy, což ohrožuje domy například v německém, historickém městě Žitava a jeho okolí, ale nejspíše i v České republice. Odtok z dolu také mění chemické složení vody v okolí. Voda, která vzniká při těžbě obsahuje toxické prvky a je následně vypouštěna do blízkých řek.

Hnědé uhlí je jedním z nejšpinavějších fosilních paliv. Obrovské množství lidí je vystaveno vyššímu riziku nemocí, jako je mozková mrtvice, rakovina plic a dalších respiračních a oběhových onemocnění. Tyto látky také zvyšují riziko infekcí dýchacích cest a poruch kognitivního vývoje u dětí.

Polský ministr klimatu a životního prostředí Michał Kurtyka v současné době posuzuje udělení povolení společnosti PGE GiEK k dalšímu rozšíření těžby v dole dolu Turów. Pošlete spolu s námi dopis jemu a předsedovi správní rady PGE GiEK a vyzvěte je k zastavení další těžby uhlí v povrchovém dolu Turówa a stanovení roku 2030 jako konce těžby i spalování uhlí v celém Polsku.