<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1527851450872703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Polski rząd pomagał spółkom górniczym obchodzić europejskie prawo i to na masową skalę. Co najmniej 9 polskich kopalń węgla kamiennego otrzymało w ostatnich latach 16 zezwoleń na wydobycie węgla bez przeprowadzenia niezbędnej oceny oddziaływania na środowisko. Takie postępowanie jest niezgodne z unijnym prawem. Co więcej kompletnie zignorowano głos mieszkańców i samorządów. Także negatywny wpływ działalności kopalni na środowisko nigdy nie został oceniony, ponieważ większość przedłużonych koncesji na wydobycie została pierwotnie wydana w latach 90., kiedy ocena oddziaływania kopalń na środowisko była bardzo ograniczona lub nie istniała. Tym samym nigdy nie określono warunków eksploatacji złóż tak, aby kopalnie te w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na mieszkańców i przyrodę.

Działalność kopalni powoduje szereg problemów ekologicznych i społecznych. Mieszkańcy i samorządy śląskich miejscowości uskarżają się na powodowane przez kopalnie szkody: m.in. osiadanie gruntu, występowanie zalewisk, podtopienia, uszkodzenia infrastruktury, czy w najgorszym przypadku wysiedlenia ludności z terenów zagrożonych. Działalność górnicza ma także negatywny wpływ na środowisko. Niestety za sprawą działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska głos mieszkańców został zignorowany, gdyż spółkom górniczym pozwolono na pominięcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, której częścią są konsultacje społeczne. Minister Klimatu i Środowiska skazał także nas obywateli na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych, których wydobycie i spalanie pogłębia kryzys klimatyczny. Większość koncesji została w bezprawny sposób przedłużona o 20-25 lat, czyli nawet do połowy lat 40-tych. Kopalnie, o których mowa należą do Polskiej Grupy Górniczej (12), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (dwie), Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia oraz do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (po jednej kopalni). Bezprawne przedłużenie koncesji miało miejsce pomiędzy 2018 a 2021 rokiem. To skandaliczne, że zamiast stawać w obronie prawa i obywateli, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga lobby górniczemu obchodzić prawo.

Nie może być tak, że działalność jawnie szkodliwa dla środowiska jest przedmiotem specjalnego, ulgowego traktowania i to ze strony instytucji, która jest powołana do obrony tych wartości, do obrony środowiska. Nie może być dłużej tak, że głos mieszkańców i samorządów jest pomijany, bo Minister Klimatu stoi po stronie lobby węglowego. Domagamy się unieważnienia wydanych niezgodnie z prawem unijnym koncesji. Żądamy, aby spółki górnicze dopełniły wymaganych prawem formalności i zbadały swój wpływ na środowisko.

Wyślij apel do Ministra Klimatu i Środowiska

Dość ulgowego traktowania spółek węglowych!

Aż 9 kopalń węgla kamiennego w Polsce otrzymało 16 zezwoleń na wydobycie bez wymaganej oceny oddziaływania na środowisko. Taka analiza jest konieczna nawet dla farmy produkującej energię ze słońca! Wyślij list do Ministra Klimatu i Środowiska, aby zatrzymał dalsze wydobycie węgla kamiennego w tych kopalniach oraz zobowiązał spółki węglowe do rzetelnej oceny ich wpływu na ludzi i środowisko.
Wypełnij poniższy formularz, a Twój list zostanie wysłany bezpośrednio do Ministra.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Geenpeace Polska. Przeczytaj klauzulę informacyjną nt. przetwarzania Twoich danych osobowych.

Sekretariat MKiŚ
Sekretariat
Ministerstwa KiŚ
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
To nasza propozycja listu. Zmień go tak, by jak najlepiej oddawał to, co chcesz przekazać:
Uzupełnij, jak chcesz podpisać list:


Polski rząd pomagał spółkom górniczym obchodzić europejskie prawo i to na masową skalę. Co najmniej 9 polskich kopalń węgla kamiennego otrzymało w ostatnich latach 16 zezwoleń na wydobycie węgla bez przeprowadzenia niezbędnej oceny oddziaływania na środowisko. Takie postępowanie jest niezgodne z unijnym prawem. Co więcej kompletnie zignorowano głos mieszkańców i samorządów. Także negatywny wpływ działalności kopalni na środowisko nigdy nie został oceniony, ponieważ większość przedłużonych koncesji na wydobycie została pierwotnie wydana w latach 90., kiedy ocena oddziaływania kopalń na środowisko była bardzo ograniczona lub nie istniała. Tym samym nigdy nie określono warunków eksploatacji złóż tak, aby kopalnie te w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na mieszkańców i przyrodę.

Działalność kopalni powoduje szereg problemów ekologicznych i społecznych. Mieszkańcy i samorządy śląskich miejscowości uskarżają się na powodowane przez kopalnie szkody: m.in. osiadanie gruntu, występowanie zalewisk, podtopienia, uszkodzenia infrastruktury, czy w najgorszym przypadku wysiedlenia ludności z terenów zagrożonych. Działalność górnicza ma także negatywny wpływ na środowisko. Niestety za sprawą działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska głos mieszkańców został zignorowany, gdyż spółkom górniczym pozwolono na pominięcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, której częścią są konsultacje społeczne. Minister Klimatu i Środowiska skazał także nas obywateli na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych, których wydobycie i spalanie pogłębia kryzys klimatyczny. Większość koncesji została w bezprawny sposób przedłużona o 20-25 lat, czyli nawet do połowy lat 40-tych. Kopalnie, o których mowa należą do Polskiej Grupy Górniczej (12), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (dwie), Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia oraz do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (po jednej kopalni). Bezprawne przedłużenie koncesji miało miejsce pomiędzy 2018 a 2021 rokiem. To skandaliczne, że zamiast stawać w obronie prawa i obywateli, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga lobby górniczemu obchodzić prawo.

Nie może być tak, że działalność jawnie szkodliwa dla środowiska jest przedmiotem specjalnego, ulgowego traktowania i to ze strony instytucji, która jest powołana do obrony tych wartości, do obrony środowiska. Nie może być dłużej tak, że głos mieszkańców i samorządów jest pomijany, bo Minister Klimatu stoi po stronie lobby węglowego. Domagamy się unieważnienia wydanych niezgodnie z prawem unijnym koncesji. Żądamy, aby spółki górnicze dopełniły wymaganych prawem formalności i zbadały swój wpływ na środowisko.