Produkcja energii w Europie spoczywa w rękach kilku koncernów, które - dbając przede wszystkim o własny zysk - wciąż bazują na szkodliwych dla zdrowia i klimatu paliwach kopalnych. Tymczasem to, czego potrzebujemy, to czysta energia i bezpieczna przyszłość dla naszych dzieci.

Wspierając inwestycje w rynek rozproszony, czyli taki, który tworzą miliony obywateli wytwarzających czystą energię, Unia Europejska może uniezależnić się od paliw kopalnych i w ten sposób skutecznie chronić klimat, pomóc obniżyć rachunki za energię oraz zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne.

Lokalne wytwarzanie czystej energii to przede wszystkim korzyści dla ludzi, a nie koncernów. To czystsze powietrze, wiele lokalnych miejsc pracy i większe wpływy do gminnych budżetów, zamiast wypuszczania do atmosfery kolejnych ton zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

W całej UE obywatele wytwarzający energię borykają się z wieloma utrudnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zmieniana obecnie dyrektywa o promocji OZE musi gwarantować obywatelom, spółdzielniom, gminom i drobnym przedsiębiorcom prawo do swobodnego wytwarzania, wykorzystywania, magazynowania i odsprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 28 listopada o kształcie dyrektywy będzie decydować Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Napisz do polskich europosłów i europosłanek, by poparli rozwiązania, które ułatwią nam, obywatelom, produkcję własnej, czystej energii!

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej

 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, jednak ta petycja jest już zamknięta.


Europosłowie zagłosowali za wzmocnieniem zapisów dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej. Hurra!!!